Policy & Public Affairs

Get Involved > Meet the team

Steven Crane-Jenkins

Former Policy Officer (Cymru/Wales)

Steven joined the CIOB in January 2017 as Policy Officer Cymru/Wales. He is responsible for raising the profile of the CIOB in Wales amongst the Welsh Assembly, Welsh Government and other stakeholders, and works closely with the CIOB Wales Hub.

Steven has a background in public affairs and communications and has previously worked in the public, private and charity sectors. He is a member of the Chartered Institute of Public Relations (CIPR).

Please note Steven’s normal working days are Tuesday, Wednesday and Thursday.

 

Ymunodd Steven y CIOB yn Ionawr 2017 fel Swyddog Polisi Cymru. Mae’n gyfrifol am godi proffil y CIOB yng Nghymru ymhlith y Cynulliad, Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill, ac yn gweithio’n agos gyda’r CIOB Grŵp Cymru.

Steven ganddo gefndir mewn materion cyhoeddus a chyfathrebu ac mae wedi gweithio yn y sectorau cyhoeddus, masnachol ac elusennol. Mae’n Aelod o’r Chartered Institute of Public Relations (CIPR).

Noder diwrnod gwaith arferol Steven yw Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau.